☝️以太陽能支架為例

本產品可應用於
屋頂標準型支架                 1.5M高度地面型支架
屋頂夾具型支架                 ✔3M高度地面型支架
停車場棚架型支架        ✔風雨球場支架以及更多的其他可能支架系統!